Spiralot.co.il
צור קשר
שם מלא:
אימייל:

סדנאות לעוסקים בחינוך

 משחקים מחוץ לקופסה, הרבה יותר ממשחק.

פיתוח תקשורת חברתית באמצעות משחקים בפורמט ענק.

פיתוח וגיבוש צוות המורים תוך רכישת כלים לעבודה בכתה.

הגברת שיתוף הפעולה, לכידות, בין בעלי התפקידים השונים בצוות. חווית גיבוש והנאה.

 כל זאת באמצעות – כמה פשוט!... – משחקים.

 

בסדנאות המשחק של 'ספירלות' התהליך מתרחש דרך משחק:

המשחק מהווה מציאות זמנית. שם ניתן להתבונן, לתרגל, לטעות, ללמוד ולחוות את התוצאות המידיות של השינוי.

·    מנחה המשחק, משנה את מהלכו כדי להציב את המשתתפים בפני מגוון רחב ככל הניתן של רגשות ומצבים מהם ניתן ללמוד ולפתח את הצוות וכל אחד את עצמו.

·    יתרון בולט לסדנאות המשחק של 'ספירלות' בתהליך הלמידה, הוא המשחק המשוחרר, המעורבות הרבה, עוצמת החוויה, השיקוף המיידי, התרגול וההנאה.

·   השימוש במשחקי הענק ככלי ייחודי מאפשר למשתתפים לקלף הגנות, להיות מעיזים ופחות צפויים ובעיקר לחוות את התהליך ואת השינויים המתהווים בזמן המשחק, לקבל משוב ולתרגל מעשית את התובנות שעולות בזמן סדנא, בהנאה ורוח משחק.

המעבדה


את כל הידע והניסיון שלנו אספנו לסדנה ייחודית "המעבדה"
ה"מעבדה" סדנה בה אנחנו מלמדים כיצד לפתח משחקים. 
המטרה, בניית, "ספריית משחקים" בית ספרית פרי הדמיון והצרכים הייחודיים לכם.
בסדנה הזו תכירו כמה עקרונות מנחים בפיתוח משחקים
נעסוק גם קצת בעיצוב לפרטים ולתיאום צרו קשר

 


סדנאות ואירועים

 

סדנאות לבני נוער

מתקרבים ל 2017 - מבצע!!!
פרטים נוספים >>